Moc jsme si také všichni užili taneční vystoupení starších děvčat, které pro nás připravily! No, zkrátka, deskohraní bylo opět super! Děkujeme vedoucím Jarce, Zuzce a Káji, že s námi strávily čas a věnovaly se nám, moc si toho vážíme!