Město pomohlo Sokolům jak s financováním, tak s technickým zajištěním akce, největší práci odvedli a největší oběti přinesli sami holešovští Sokolové. Jak zdůraznil starosta města Holešova, město si Sokolů, sokolského hnutí a sokolských myšlenek velmi váží a hodlá i nadále s Tělocvičnou jednotou Holešov úzce spolupracovat.

Karel Bartošek