Na všechny soutěžící čekaly v celkem čtyři disciplíny zaměřené na praktické znalosti a dovednosti – hudebně teoretický a poslechový test, zkouška z intonace a rytmu, sólový zpěv české písně a provedení vlastní předem připravené skladby.

Ke své skladbě Just Love si Míša přizvala pět spolužaček a společně jsme prožili pestré hudební setkání. Vítězem je ten, kdo získá celkově nejvyšší počet bodů v součtu všech disciplín.

A tak se stalo, že naše Míša vybojovala zlaté pásmo a od poroty také zvláštní cenu za provedení vícehlasé vokální skladby. Diplom obdržely také Věra Bařáková, Alžběta Kovářová, Alžběta Ondráčková, Kristína Podešvová a Lucie Vičanová. Děkujeme organizátorům i sponzorům soutěže. Velká gratulace pak patří naší žákyni za svědomitou přípravu a vynikající reprezentaci.

Jiří Jablunka