Výstavu obohatila také bohatá výzdoba prací žáků místní mateřské a základní školy. Své tradiční místo měl i informační koutek Českého svazu ochránců přírody Divoky a farma pod Hvězdou. 

Kateřina Žatecká