Závěrečné setkání měli také naši externisté, kteří se sešli na zahradě TYMY pod novou pergolou, kterou tímto také slavnostně zprovoznili. Společné posezení bylo velmi příjemné, společně jsme zhodnotili uplynulý, mimořádný školní rok a také jsme se domluvili na hlavních akcích příštího školního roku 2020 -2021.

Jsou sice před námi prázdniny, věřím ale, že se uskuteční všechny naplánované pobytové i příměstské tábory a také letošní novinka, která se bude konat v srpnu – Vzdělávací dny.

Chci poděkovat všem dětem, které během školního roku kroužky navštěvovaly, děkuji také jejich rodičům, velký dík si také zaslouží všichni pedagogové i naši externí spolupracovníci a také spousta dobrovolníků, kteří nám po celý školní rok pomáhali. Na závěr bych chtěla poděkovat zřizovateli městu Holešov za jejich spolupráci, podporu a vstřícnost.

Mgr. Jarmila Vaclachová, SVČ TYMY