Hradisko nyní má hřiště, které již ale nevyhovuje současným standardům. Požadavkem osadního výboru se zabývala městská rada. Věc poté dostal na starost radniční odbor regionálního rozvoje. „Prvořadé je zvážit umístění nového multifunkčního prostoru. Osadní výbor Hradisko vytipoval parcelu, na níž by se dalo hřiště vybudovat. Jedná se ale o zemědělskou půdu, proto je třeba zvážit i jiné varianty. O nich v současné době jednáme,“ poznamenala vedoucí odboru regionálního rozvoje Simona Prečanová.

Zvelebování zařízení sloužících pro trávení volného času obyvatel města i místních částí patří k prioritám vedení radnice. Město loni dokončilo sportoviště v ulici Bedřicha Zelinky na sídlišti Barbořina i víceúčelové sportovní hřiště v Kotojedech. V minulém volebním období vybudovalo i nová víceúčelová hřiště v částech Bílany a Trávník. U sportovního areálu Žlíbek v Těšnovicích je nové sociální zařízení.

Šárka Kučerová