Projekt má za cíl pomáhat prostřednictvím finančních příspěvků sponzorských firem dětským domovům a zařízením sociálních služeb v celém Česku. U slavnostního předání byli pracovníci pečovatelské služby, zástupci firem, které se o pořízení vozidla zasloužily, a také místostarosta Pavel Motyčka.

„Děkujeme. Díky tomuto daru budou moct pracovníci pečovatelské služby lépe, kvalitněji a také za lepších podmínek poskytovat své služby těm, kteří je potřebují,“ uvedl Motyčka.

Pečovatelská služba se zaměřuje převážně na poskytování péče v domácnostech klientů, ke své práci tedy nezbytně potřebuje automobily. „Těch, které naši pracovníci využívají k cestování za klienty, máme deset a jejich stáří je průměrně deset let. A právě jedno ze starších aut nám agentura Kompakt nyní vyměnila za novější model,“ doplnila ředitelka Pečovatelské služby Jana Kutá.

Kromě terénních služeb pečovatelská služba klientům nabízí i bezbariérová střediska osobní hygieny v Kroměříži a v Tlumačově. Využívají je hlavně ti, kteří nemají přizpůsobeny podmínky pro zajištění hygieny v domácím prostředí. Pečovatelky klientům zajišťují i zprostředkovávají společenský kontakt s ostatními uživateli. Klienti si mohou půjčit i kompenzační pomůcky – invalidní vozík, chodítko, polohovací postel či WC křeslo.

Pečovatelská služba Kroměříž sídlí v ulici Nitranská. Od roku 2005 působila na Kroměřížsku jako obecně prospěšná společnost, od roku 2015 je zapsaným ústavem. V roce 2011 se její působnost rozšířila na Tlumačovsko a v roce 2012 i na mikroregion Morkovsko.

Pečovatelská služba má necelé dvě desítky zaměstnanců. Starají se ročně zhruba o 200 klientů, z nichž většina je starších 80 let. Činnost Pečovatelské služby Kroměříž je financována z dotací od ministerstva práce a sociálních věcí a od jednotlivých měst a obcí a také úhradami od klientů.

Šárka Kučerová, město Kroměříž