Sokolníci žáky seznámili s různými dravci a předvedli lovecké dovednosti dravců přímo před nimi. V praktických ukázkách žáci viděli raroha velkého lovit zajíce, karančo hledal ukryté maso, dřemlík pronásledoval špačka, sokol padal střemhlav na bažanta, luňák hnědý chytal maso v letu,  sup plachtil nad hlavami žáků a majestátní let orla bělohlavého.

Program byl nejen zábavný, ale i poučný a někteří získali v soutěži i krásné dárečky, žáci byli obohaceni o výklad o ochraně životního prostředí a učili se o důležitosti zachování přírody a respektu k ní.

Církevní základní škola Kroměříž