Markéta Holišová (narozena roku 1972) navázala na rodinnou tradici a vystudovala obor Keramika na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti. Následně absolvovala na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze ateliér Sklo v architektuře a doplnila si pedagogické vzdělání na Univerzitě Palackého v Olomouci. V současnosti vyučuje na jedné ze základních škol v Rožnově pod Radhoštěm dějepis, pracovní i výtvarnou výchovu. Jako výtvarnice tíhla jak k řemeslu, tak i k ilustrační tvorbě, přičemž ideální spojení obou „uměn“ nalezla v dekorování keramiky. Zprvu malovala přímo na kameninu, ale technika ji zcela neuspokojovala.

Pro dokonalý přepis detailů nakonec zvolila techniku tisku, kterou na kvalitní porcelán české výroby přenáší své kresby. K vyobrazeným motivům sama dodává: „Velkou inspirací je mi dětské vnímání světa, které jsem znovuobjevila se svými dětmi. Děti nevidí rozdíl mezi životy lidí, zvířat a rostlin, vše je propojeno, vše je dovoleno, a to mě baví. Těší mě brnkat na dětské strunky v dospělém světě.“

Urbex - opuštěný kostel.
Tento kostel stál kdysi uprostřed vesnice, dětské hroby někdo udržuje

Pravoslav Dorda (narozen roku 1945) žije a tvoří na Dolní Bečvě a po celý svůj profesní život se věnoval především užitkové keramické tvorbě. Z kameniny zhotovoval například hrníčky, misky či zahradní keramiku. Nejen u nás, ale i ve světě proslul zejména svými nádobami na bonsaje, u kterých uplatnil svou originální techniku. V pokročilém věku se navrátil ke svému původnímu výtvarnému zaměření, neboť v 60. letech absolvoval na uherskohradišťské Střední uměleckoprůmyslové škole obor malba a dekorace. Barevnými pastelkami kreslí krajiny i figurální výjevy, ale vlastní jsou mu též abstraktní či imaginativní kompozice.

Rozmanitost stylů a pojetí plně odpovídá autorově potřebě dát naprostou svobodu své tvůrčí fantazii a tvořit intuitivně, přičemž sám o sobě hovoří jako o pouhém vykonavateli podnětů, které mu ponouká vlastní podvědomí. Dordova technická vynalézavost se pak projevuje na specifické úpravě papírového podkladu obrazů. 

Olga Méhešová, historička umění Muzea regionu Valašsko

Oblastní kolo Dětské porty a Melodie.
Jsou talentovaní, hudba je baví. Všetulské dostavník měl mezinárodní účast
Svatomartinské víno, legenda i skvělá hudba na náměstí. V Holešově si užívali