První třída je základ pro další vzdělání, a proto jsme se museli přesvědčit, že to už teď druháčci zvládají i přes komplikace minulého školního roku. Všichni žáci museli prokázat, že umí číst a psát, poznají číslovky a znají tradiční české pohádky. Byl to na začátek školního roku trochu těžší úkol, ale děti nám ukázaly, že se pilně připravovaly i doma a vše krásně zvládly. Proto nám zbyla už jen milá povinnost pasovat je na čtenáře. Těšíme se, až za námi děti opět přijdou a přejeme jim spoustu úspěchů ve škole.

Erika Koukalová, MěK Hulín