Díky podpoře obcí Lutopecny, Počenice, Lubná a Kostelany se nám podařilo překonat období kdy žádná dotace nebyla vypsána a komunitní práce v terénu nebyla přerušena, takto jsme mohli navázat na již započatou aktivitu a díky schválené žádosti jsme mohli od 1.3. 2023 přijmout do pracovního poměru tři pracovnice na pozici těchto komunitních pracovnic , další pracovnice jsme přijali v souvislosti s náročnou administrací tohoto projektu na částečné úvazky.

Nosnou myšlenkou tohoto projektu je pomoc starostům v péči o jmenované osoby, ale i osoby které potřebují začlenit do daného sociálního systému, které v mnoha případech odsuzujeme za jejich způsob života ale kteří nejsou schopni sami se dostat z této vzniklé situace.

Tento projekt zasahuje do 33 obcí našeho regionu, to že jsme uspěli v žádosti ukazuje že už minulá práce v této oblasti byla velmi úspěšná, máme na co navazovat a záleží také na starostech samých jak znají svou obec, své občany a zda mnozí z nich nepotřebují tuto pomoc, právě starostové mají být prostředníky pro sjednávání této pomoci. Ne vždy se to tak daří, ale můžu říct že se o nás už ví a mnohdy navazujeme kontakt s potřebnými přes rodiny které o naši práci už ví. Právě ty zkušenosti z minulých let nás přivedli k tomu že nás přijali jako prostředníky pomoci i na úřadu práce, sociálním odboru, správě sociálního zabezpečení , LDN Malý Val, Charita, nebo nemocniční oddělení pro hospitalizaci těchto lidí, domovy důchodců . Jsou to místa na které se naše pracovnice neustále obracejí se žádostmi nebo pomocí za naše klienty, moc jim děkujeme za vstřícnost.

Určitě nenabízíme to co Sociální služby nebo Charita, naše služby jsou bezplatné a mají své pravidla která nesmí být zneužívána, navazovat bude i vytváření komunitních táborů v době prázdnin, komunitních center. Současná situace ve společnosti nahrává tomu že těchto občanů kteří budou potřebovat naši pomoc bude přibývat, podat žádost o sociální příspěvek formou emailové adresy přináší mnohým žadatelům problém, neumí, nemají počítač a neví jak a kde, taktéž mít přehled o volných místech s umístěním v domovech seniorů. Věřím že v průběhu trvání tohoto projektu náš kolektiv překoná i administrativní náročnost , že to co máme naplnit tak zvládneme a otevřeme cestu k pokračování této práce která je velmi nutná v pomoci zvládnout i sociální oblast. 

Jan Petřík, místopředseda Mas Hříběcí Hory