Na podmínkách, které opravňují instituci vlastnit certifikát Handicap Friendly, pracovali zaměstnanci Knihovny Kroměřížska dlouhodobě. „Už při rekonstrukci budovy jsme mysleli na handicapované čtenáře a nechali provést některé stavební úpravy, v průběhu zhruba pěti let jsme – z finančních důvodů postupně - odstraňovali nedostatky a problematická místa.

V poslední době se to dotklo třeba vstupu do počítačové učebny, kde byly upraveny schody a instalován výtah, postarali jsme se o výměnu dveří a části podlahy,“ uvedla ředitelka Knihovny Kroměřížska Šárka Kašpárková. Hodnotící komise se zajímala rovněž o informovanost a proškolení zaměstnanců knihovny v dané problematice. Pracovníci knihovny jezdí na školení, musí vědět jak spolupracovat a pomáhat osobám s různými druhy postižení, spolupracují se spolky, které sdružují osoby s handicapem.

„Jsem moc ráda, že se nám povedlo přiblížit knihovnu i čtenářům s jistými omezeními. Bylo to náročné, ale také nám to hodně dalo. A stále máme a budeme mít co zlepšovat,“ dodala Kašpárková.

Certifikát uděluje komise odborníků a jednotlivá zařízení posuzuje podle standardu Handicap Friendly Bezbariérové knihovny spadající pod Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky.

Šárka Kučerová