Chceme také připravit nabídku podle potřeb dalších knihoven v našem okrese a vytvořit jim výměnné soubory na míru pro jejich čtenáře. V České republice už funguje 54 těchto center a naše knihovna je jedním z nich.

Šárka Kašpárková, ředitelka Knihovny Kroměřížska