Přejeme všem požehnaný a klidný advent v této nelehké době! 

Martin Drkula, starosta Zdounek