I letos 21. srpna, 52 let po oněch událostech, se holešovští výsadkáři sešli ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Holešově na mši svaté za všechny příslušníky 7. výsadkového pluku.

Mši sloužil holešovský děkan P. Jerzy Walczak a ministroval mu místopředseda Klubu výsadkových veteránů Holešov Josef Bartošek. V letošním roce se sešlo podstatně víc veteránů než v dřívějších letech. P. Walczak ve svém kázání rozvedl biblické rčení „Miluj bližního svého jako sebe sama“.  Holešovští výsadkáři tehdy v srpnu 1968 naplnili tento imperativ – milovali své blízké a všechny spoluobčany a svým hrdinstvím se je snažili uchránit od zla, které s sebou přinášela okupační vojska.  Vysoce ocenil jejich hrdinství a vyjádřil jim svůj obdiv a úctu. Na závěr mše sv. zatroubil trubač veteránů vojenskou večerku na připomínku těch výsadkářů, kteří již nejsou mezi námi. Všichni přítomní veteráni se poté společně vyfotografovali v kostele i u Mariánského sloupu.

Následující den, 22. srpna se potom v budově Osadního výboru Žopy opět tradičně sešli příslušníci roty C, která se po invazi ukryla v lesích, aby odtud mohla operovat v případě potřeby proti sovětským vojskům. Setkání přišel pozdravit zástupce Vyšší policejní školy a Střední policejní školy Ministerstva vnitra v Holešově, která navazuje na tradice 7. výsadkového pluku a veteránům poskytuje velkou podporu a zázemí pro činnost., plk. Ing. Bc. Andrej Rohál, Ph.D. Ve své zdravici ocenil činnost výsadkářů – jak v roce 1968, tak i v současnosti a přislíbil, že ze všech svých sil bude pomáhat veteránům, kterých si mimořádně váží. Setkání se zúčastnil rovněž velitel roty C, Jarda Stross, který  své „kluky“ srdečně pozdravil a přivítal.

Zástupce města Holešova Karel Bartošek omluvil starostu města Rudolfa Seiferta, který je na dovolené v zahraničí a vzpomenul latinského přísloví „Slova hýbají, příklady táhnou“ - holešovští výsadkáři  byli, jsou a budou takovým skvělým příkladem pro současné i budoucí generace a stali se jednou z nejsvětlejších stránek historie Holešova. Příslušníci roty C se rovněž společně vyfotografovali a po provedeném humorném PŠM („politické školení mužstva“) strávili krásné okamžiky se společnými vzpomínkami i zábavou.

Karel Bartošek