Na letní kemp bezprostředně navázal náš tradiční tábor, který se tentokrát nesl v duchu čar a kouzel. Z táborníků se stali mávnutím kouzelné hůlky studenti Akademie čar a kouzel. Při vstupu do akademie je přivítala ředitelka Kasandra Rukavičková a studenti byli poté rozděleni do šesti kolejí, každá kolej měla svoji barvu a taky název například kolej poznání, kolej snů, kolej rovnováhy.

V čele každé koleje stáli profesoři. Kteří byli skutečnými odborníky ve svých oborech například v oboru magie, tanci, hudby, tělesná příprava, meditace,… Táborníci se postupně mohli stát čaroději a čarodějkami 3.,2., a 1. kategorie, to však chtělo spoustu odvahy a také zkušeností, ne každému se to hned podařilo!

Výuka v akademii byla velmi náročná, každý den dopoledne každá kolej obdržela svůj rozvrh, kterým se řídila. Studenti získávali do svých studijních průkazů pochvaly, známky a také různé záznamy o plnění jednotlivých předmětů. Všichni profesoři dbali na to, aby právě jejich kolej byla ta nejlepší, své studenty velmi podporovali a motivovali. Kromě toho však koleje mezi sebou soutěžili a soupeřili například o pohár ředitelky v ringu, nebo v dalších soutěží Oko za oko, vaření guláše nebo v olympiádě.

Nejlépe ve sportovních disciplínách si vedla kolej modrá, kolej poznání ale také všechny další koleje se velmi snažily. Jednou z největších zkoušek byl boj s „černou magií“. Všichni studenti se museli naučit složitá zaklínadla, díky kterým tento souboj nakonec studenti v čele s profesory vyhráli. 

V akademii se studenti dozvěděli také hodně o přírodě a přírodních zákonitostech, vyzkoušeli si automatickou kresbu, dozvěděli se něco o kamenech a také síle pozitivního myšlení.

Vyvrcholením byly závěrečné zkoušky, ke kterým byly nakonec připuštěni všichni studenti a záleželo jen na nich samých, zda zkoušku složí nebo ne. Ke zkouškám se museli naučit ovládat svůj dopravní prostředek (létající koště) a předvést s ním bezchybnou jízdu a také naučit se deset velmi složitých proměn včetně latinských názvů. Zkušební komise složená ze všech profesorů byla velmi mile překvapená z toho, jak studenti zodpovědně přistoupili ke zkoušce, všichni tuto náročnou zkoušku složili a stali se z nich čarodějnice a čarodějové 1. kategorie. Kromě certifikátu získali také své kouzelnické hůlky, které jim v noci spustili z koruny stromu. Pro mnohé to byl nezapomenutelný zážitek.

Táborový program rychle ubíhal a před námi bylo smutné loučení. V Akademii čar a kouzel v Podhradkovicích jsme zažili spoustu dobrodružství i nečekaných zážitků, moc jsme se toho naučili o sobě o přírodě a také jsme opět poznali spoustu nových kamarádů. 

Všichni jsme byli moc rádi, že letní kemp i tábor proběhl bez jakýchkoliv problémů, také počasí bylo kouzelné a bouřky, které přišly, tak jsme hned společnými silami odehnali. Zůstane nám spoustu krásných vzpomínek a ještě dlouho nám budou v uších znít táborové písničky a melodie.

Děkujeme všem, kteří tábor pro nás připravili a moc se těšíme na potáborové setkání, které se bude konat v září.

Studenti a táborníci PS M. Očadlíka Holešov