V čele devítičlenné poroty byl pan Jiří Kotmel – předseda správní rady nadačního fondu Zlatý oříšek. Porota měla velmi těžkou úlohu vybrat nejlepší tři, kteří z rukou předsedy nadace Zlatého oříšku Jiřího Kotmela získali sošku Zlatého oříšku 2023. Sošku nakonec vybojovali všestranně nadaný Alex Faivre, violoncellistka Veronika Hamáčková a trio gymnastický aerobic.

Vítězům předali sošky a také šeky s odměnou 5000 Kč naši generální partneři – zástupce firmy Kuraray a zástupce Century 21. Čtvrtou sošku Zlatého oříšku získal taneční kroužek Underground comfort - hip hopová taneční skupina z TYMY. Tuto cenu předal pan Jan Koláček, radní města, který zde zastupoval pana starostu města Holešova Milana Frice. Největší počet hlasů od diváků získalo trio gymnastický aerobic. Děvčata získala dort a plyšáky.

Všichni finalisté si z Holešova odvezli kromě zážitků také pěkné ceny a tradičně po jedné sazenici ovocného stromku, kterou věnovala všem finalistů krajského kola radní ZK Olga Sehnalová. Poděkování patří hejtmanovi Zlínského kraje a starostovi města Holešova za převzetí záštity nad touto krásnou akcí, velký dík si zaslouží všichni porotci za jejich nelehký úkol.

Děkujeme také všem sponzorům, podporovatelům a také mediálním partnerům. Děkuji také všem svým kolegům a kolegyním za skvěle odvedenou práci a aktivní přístup. Pevně doufám, že Zlatý oříšek napevno zakotvil v našem městě a už teď se těšíme na Zlatý oříšek 2024.

Na fotografie ze Zlatého oříšku se můžete podívat ZDE.