Mezi nimi nechyběli již tradičně také pracovníci a dobrovolníci SVČ TYMY Holešov. Na této zajímavé akci je možné získat spoustu nových nápadů a inspirací, setkat se zde se zajímavými lidmi a navázat nová přátelství.

Vzhledem k tomu, že na CVVZ jezdíme již 10 let a pokaždé z tohoto víkendu přijíždíme velmi motivováni a plni nových zážitků, jsme se rozhodli ucházet o kandidaturu na rok 2021. Tuto naši kandidaturu pořádat CVVZ poprvé v Holešově a také poprvé ve zlínském kraji jsme motivovali heslem –„ Letem pestrobarevným světem“.

Máme velkou radost, že se naše prezentace v Náchodě líbila a kandidatura na CVVZ v roce 2021 nám byla potvrzena! Další CVVZ se bude konat v roce 2020 v Českých Budějovicích. Všichni, kteří mají zájem dozvědět se více o této zajímavé akci, popřípadě stát se členem přípravného týmu, zveme k nám do SVČ TYMY.

Počítáme se zapojením různých spolků a dalších organizací, které pracují s dětmi a mládeží na území našeho města a také v rámci celého kraje. Věříme, že CVVZ 2021 v Holešově ukáže šikovnost a tvůrčí potenciál neziskového sektoru našeho kraje.

Jarmila Vaclachová