Měli jsme všichni velkou radost, že se finálového večera mohli zúčastnit také diváci. Do finále se probojovalo celkem 15 vystoupení z různých oborů – nejvíce byla zastoupena hudební oblast. Celé soutěžní klání hodnotila odborná porota, která byla letos pětičlenná. Zasedli v ní – paní radní Zlínského kraje Olga Sehnalová, tanečnice mezinárodní třídy Barbora Kocmanová, student pražské konzervatoře Patrik Možíš, holešovský kouzelník Radek Šimčík a ředitelka SVČ Jarmila Vaclachová.

Slavnostní galavečer moderovala paní Hana Srncová, jejíž hlas můžete znát například z Radia Zlín. Celý program byl živě přenášen na youtube. Na úvod všechny soutěžící pozdravila a povzbudila paní Alena Gajdůšková, poslankyně parlamentu ČR, která také věnovala finanční odměnu pro vítěze.  

Po dvouhodinovém klání nastal čas pro porotu, které neměla vůbec jednoduchou úlohu! Při závěrečném nástupu všech soutěžících byl každý jednotlivě porotou oceněn. 

Nejúspěšnější v letošním ročníku v Holešovském talentu byli Veronika Hodonská, která obsadila 3. místo v twirlingu na 2. místě se umístila Marie Matějíčková, která soutěžila ve zpěvu a titul „Holešovský talent 2021“ získala Vendula Milotová ve hře na akordeon. Také diváci hlasovali a nejvíce jejich hlasů získali kluci Vojtěch a Daniel Tesařovi ze skupiny VéDéčko za svoji pěveckou a hudební show.  

Galavečer byl plný krásných okamžiků a plný emocí. Poděkování si zaslouží všichni soutěžící, kteří vytvořili skvělou atmosféru i v těchto nestandartních podmínkách. Děkujeme městu Holešov, Zlínskému kraji, paní radní Olze Sehnalové, poslankyni parlamentu Aleně Gajdůškové a firmě Raab computer za finanční a materiální pomoc při této mimořádné akci, která podporuje talenty z různých oblastí zájmové činnosti z Holešova a širokého okolí.  

Máme velkou radost, že účast v Holešovském talentu láká mladé lidi nejen z Holešova, ale i vzdálenějších míst. Děkujeme také všem porotcům za ochotu a zvládnutí velmi nelehkého úkolu. Věříme, že příští 12. ročník se bude konat v „normálních" podmínkách a už teď zveme mladé talenty k účasti na Holešovském talentu 2022.

Všem oceněným blahopřejeme a přeje jim hodně úspěchů. Věříme, že mnoho talentů bude nominováno do 3. ročníku krajské soutěže Zlatý oříšek. Šikovné a talentované děti – jednotlivce i kolektivy je možno nominovat již nyní na stránkách zde.

Mgr. Jarmila Vaclachová, SVČ TYMY