Týmy si také zvolily svůj název, který musel vycházet z Večerníčku a vymyslely také svůj pokřik. Po trase nás potkávaly děti, které nás zdravily a také nám odpovídaly do ankety: Můj nejoblíbenější Večerníček. Nejvíce byl zmiňovaný Krteček, Maxi pes Fík a Křemílek a Vochomůrka.

Cílem týmů byl holešovský zámek, kde jsme měli možnost navštívit unikátní záležitost a tím jsou vnitřní prostory mostu, které byly před několika lety náhodně objeveny. Zde nás provedl pan Karel Bartošek a odtud jsme pokračovali do 1. poschodí zámku, kde jsme navštívili výstavu Letní iluze a pokračovali na interaktivní výstavu Poznej své smysly. Obě výstavy se nám moc líbily a určitě se zde vrátíme i dětmi na příměstských táborech.

Na závěr naší expedice jsme dorazili do nově zrekonstruovaného pivovaru, kde jsme zkontrolovali naše úkoly a dobře jsme se naobědvali.

Oba týmy si vedly dobře. Děkuji všem, kteří se na přípravě expedice podíleli – MKS a panu Karlu Bartoškovi, děkuji také všem svým kolegům, kteří prokázali, že jsou kreativní a mají smysl pro humor.

Mgr. Jarmila Vaclachová