Dne bez aut se zúčastnili žáci prvního stupně 2. + 3. ZŠ Holešov a také děti MŠ Sluníčko. Pracovníci TYMY, společně s ostatními partnery, připravili pro děti jedenáct stanovišť, kde plnily zajímavé disciplíny. Například nordic walking, jízda zručnosti na kole, první pomoc, dopravní křižovatky a další. Školáci si mohli také vyzkoušet, jak se žije handicapovaným, byla pro ně připravena dráha na invalidním vozíku.

Také letos byla součástí Dne bez aut výtvarná disciplína, kde si každý tým namaloval svůj vagonek a společně si tak vytvořili dlouhý veselý vlak plný rozesmátých dětí.

Mezi děti přišel také starosta města Holešova pan Rudolf Seifert, který akci zahájil. Akci také podpořili strážníci městské policie Holešov, kteří dětem připomněli hlavně bezpečnost při jízdě na kole.

Děkujeme všem, kteří se na této akci podíleli – Městu Holešov, ČČK, BESIPU, VPŠ a SPŠ MV Holešov, Centru pro seniory Holešov za zapůjčení invalidního vozíku a Nestle za sladké odměny.

Poděkování si zaslouží také všechny děti za aktivitu a nasazení při plnění všech úkolů.

Mgr. Jarmila Vaclachová, ředitelka SVČ