Vzhledem k tomu, že nás nenechává klidným i další testování o prázdninách, a to hlavně avizované testování dětí na tábory, proto jsme se zkontaktovali s laboratoří Ústavu molekulární a translační medicíny FN Olomouc a máme velkou radost, že jsme s tímto zařízením navázali spolupráci.

V pátek 4. 6. se uskutečnila u nás v TYMY pracovní schůzka s ČČK a zástupcem ÚMTM FN Olomouc. Na této schůzce jsme se domluvili na spolupráci, která by měla být zahájena 2. července 2021. Od tohoto dne se budou každý pátek u nás v TYMY provádět PCR testy - a to kloktáním. Toto testování bude 2x měsíčně hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. V pondělí budou pracovníci ČČK i nadále testovat antigenními testy. Časy testování budou ještě upřesněny. Děkujeme za pochopení a trpělivost, sledujte stránky SVČ TYMY a také města, včas vás budeme informovat. Testování bude probíhat celé prázdniny – ALE 5. – 9. 7. 2021 testování v SVČ TYMY nebude, děkujeme za pochopení!

Věříme, že je toto skvělá zpráva pro všechny zájemce o PCR testy a také pro rodiče dětí, kterým odpadne cestování do KM a Zlína. Přejeme všem, aby výsledky anti a PCR tesu byl vždy negativní, ale nálada a přístup k životu jen pozitivní.

Mgr. Jarmila Vaclachová, SVČ TYMY