Na každém stanovišti děti získaly od pohádkové postavičky razítko. Po získání desátého razítka u čarodějnic děti čekala už jen cesta do cíle ke králi a královně a jejich družině. Ti dětem předali pamětní medaili a sladkou odměnu a poslali je na skákací hrad. Pohádkový les v zámecké zahradě v Holešově přilákal děti nejen z Holešova, ale i širokého okolí. Kromě Pohádkového lesa byly pro děti připraveny další atrakce - vláček Pacifik, kolotoče, střelnice, skluzavky, skákací hrad. Svým hudebním a tanečním vystoupením všechny malé i velké návštěvníky nadchl Pavel Novák.

V rámci letošního Dětského dne probíhal také projekt v rámci propagační výzvy Evropského sboru solidarity, který byl také finančně podpořen. Název projektu byl Slavíme společně Den dětí.

Díky tomuto projektu se uspořádaly zajímavé workshopy – například žonglérský, kouzelnický, bubenický, taneční a hudební. Jsme moc rádi, že se těchto aktivit zúčastnili také děti a jejich rodiče z Ukrajiny. Kromě toho měli návštěvníci Dne dětí také možnost ve stánku Besipu + PS M. Očadlíka Holešov řešit různé dopravní situace, zkusit štěstí na kole štěstí, poznávat dopravní značky, atd….. Velké poděkování si zaslouží 70 dobrovolníků, kteří se na přípravě a organizaci této krásné akce podíleli. Poděkování si zaslouží také pracovníci SVČ TYMY a MKS.

Děkujeme městu Holešov za velkou pomoc a podporu při pořádání této celoměstské akce.

Jarmila Vaclachová, SVČ TYMY 

Plumlovská přehrada byla budována v letech 1913 až 1914 a následně po ukončení I. světové války v letech 1921 až 1932.
RETRO: Jak se stavěla před více než 100 lety Plumlovská přehrada? Podívejte se
Děti z TYMY navštívily Zlín Film Fest.
Děti z TYMY navštívily Zlín Film Festival. Získaly i podpis od Jitky Čvančarové