Z domu si přinesou vlastní svíčky, stuhy, bodce pod svíčky a přízdoby, kterými si pak své zelené podklady věnců dozdobí. Nejvíce času nám vždy zabere nastříhání chvojí a motání zeleně na korpus věnce. Další zdobení svíčkami, stuhami a doplňky jsou pro děti dokonalou tečkou a odměnou za jejich snahu.

Vlasta Čablová