Ze Senátu jsme se vydali na galerii hostů do Poslanecké sněmovny, kde jsme měli možnost zhlédnout jednání pléna sněmovny. Milým překvapením pro nás bylo neplánované setkání s ministrem školství, který na chvíli zavítal na galerii.

Naši návštěvu jsme zakončili v prostorách informačního centra PS, kde jsme zhlédli zajímavý animovaný film o Poslanecké sněmovně. Po tomto programu jsme zamířili plní dojmů a zážitků na vlakové nádraží a odtud domů.

Program byl pro nás velmi zajímavý, všichni, kteří se o nás v Senátu i PS starali, byli velmi příjemní a patří jim za to velké poděkování. Nejvíce bychom však chtěli poděkovat paní senátorce Šárce Jelínkové za to, že jsme se s ní měli možnost blíže seznámit a za čas, který nám věnovala!

Jarmila Vaclachová, SVČ TYMY 

Americký hudebník Yale Strom v Šachově synagoze
Americký hudebník Yale Strom vystoupil v holešovské Šachově synagoze
Malá hanácká slavnost v Záhlinicích.
FOTO: Záhlinice ožily Malou hanáckou slavností. Byla mše i průvod Hanáků