Na každém stanovišti měly děti úkol, který jim dávali čerti nebo andílci, například přiložit čertům uhlí do kotle, tanec s andílky, atd…. Tyto úkoly děti přivedly až k Mikuláši, který je společně s andílkem a čertíkem odměnil za jejich snažení. Děti Mikuláši zazpívaly písničku nebo přednesly básničku a za to dostaly mikulášský balíček. Dětem zářily oči a byly plné očekávání.

Děkujeme všem, kteří se této akce zúčastnili, dětem patří velké poděkování za zvládnuté úkoly. Velké poděkování patří MKS, Marcelovi Pospíšilovi a všem dobrovolníkům, kteří se akce zúčastnili.

Jarmila Vaclachová, SVČ TYMY