Zábavnou formou se děti dozvěděly spoustu zajímavých věcí o jazyku, jeho historii i současné podobě. V praktickém testu si také vyzkoušeli své znalosti z této oblasti. Zajímavým poznatkem bylo, že žáci zjistili, že se umí pozdravit až v patnácti různých jazycích.  

Děkujeme Eurocentru Zlín za spolupráci a přejeme všem dětem, aby se co nejvíce zajímaly o různé jazyky, protože – „Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem“!