Pracovníci TYMY, společně s ostatními partnery, připravili pro děti deset stanovišť se zajímavými disciplínami. Například nordic walking, jízda zručnosti na kole, první pomoc atd…. Školáci si mohli také vyzkoušet, jak se žije handicapovaným, byla pro ně připravena dráha na invalidním vozíku a chůze poslepu. Také letos byla součástí Dne bez aut výtvarná dílna, ve které děti společně tvořily dílo na téma “Naše planeta s auty a bez aut".  

Jedno stanoviště bylo věnováno také evropskému Dnu jazyků, toto stanoviště pro děti připravila pracovnice Eurocentra Zlín. Akce byla finančně podpořena Zlínským krajem. 

Děkujeme všem, kteří se na této akci podíleli – Městu Holešov, ČČK, BESIPU, VPŠ a SPŠ MV Holešov a Centru pro seniory Holešov za zapůjčení invalidního vozíku. Poděkování si zaslouží také všechny děti za aktivitu a nasazení při plnění všech úkolů.

Jarmila Vaclachová, ředitelka SVČ