Pracovníci TYMY společně s ostatními partnery připravili pro děti osm stanovišť se zajímavými disciplínami - například jízdu zručnosti na kole a koloběžce, první pomoc, dopravní křižovatky a další. Školáci si mohli také vyzkoušet, jak se žije handicapovaným, byla pro ně připravena dráha na invalidním vozíku a chůze poslepu. Také letos byla součástí Dne bez aut výtvarná dílna, ve které děti společně vytvářely vagónky vláčku. 

Děkujeme všem, kteří se na této akci podíleli – Městu Holešov, BESIPU, VPŠ a SPŠ MV Holešov a Centru pro seniory Holešov za zapůjčení invalidního vozíku. Poděkování si zaslouží také všechny děti za aktivitu a nasazení při plnění všech úkolů.

Mgr. Jarmila Vaclachová, ředitelka SVČ TYMY