Byla to opravdu dlouhá doba, co jsme se neviděli, takže jsme připravili na dvoře posezení s pohoštěním a dozvídali se, co kdo během pandemie dělal.

Následovala komentovaná prohlídka nové výstavy klobouků, kterou nám představila pracovnice muzea Václava Navrátilová. Někteří studenti neodolali a využili nabídky vyzkoušet si některé kloboučky. A moc jim to slušelo! Děkujeme všem, kteří za námi do Záhlinic dorazili a budeme se těšit v dalším školním roce - snad už s pravidelnými přednáškami.

Erika Koukalová