Firma zajíždí již od roku 2011 jednou měsíčně k nám do Holešova do SVČ TYMY. Cvičitelka Milena Kopečková předvedla ukázku cvičení Tai Chi s krátkým povídáním o účincích těchto cviků. Do tohoto cvičení se zapojili také ostatní návštěvníci. Ukázku masáží provedl pan masér Jaroslav Hořák.

Pro děti byl připraven celodenní program v tělocvičně, měli možnost skákat na jumping trampolínách, zdolávat překážkové dráhy a také si zatancovat s Olinkou.

V rámci Dne zdraví proběhl také workshop – Podpora zdraví uměním, kde si mohli děti i dospělí vyzkoušet různé relaxační techniky a také netradiční hudební nástroje.

Věřím, že tato krásná akce byla pro většinu návštěvníků velmi přínosná. Všichni organizátoři jsme ze zájmu i přístupu malých i velkých návštěvníků akce měli radost.

Poděkování patří všem jednotlivcům i firmám, kteří přijali pozvání na Den zdraví pro celou rodinu. Těšíme se na další setkávání a všem přejeme pevné zdraví.

Jarmila Vaclachová