V okolí svého bydliště v Holešově, Žopech, Bystřici pod Hostýnem, na Slavkově atd…. Sčítali jednotlivé druhy ptáků, kteří se objevili v okolí jejich budek, popřípadě za okny. Nejvíce se u krmítek objevovali vrabci domácí a vrabci polní, dále sýkorky koňadry, sýkorky modřinky, hrdličky zahradní. Děti viděly také kosa, straku, zvonka zeleného, poštolku a káně.

Hodinka, kterou děti strávily v přírodě sčítáním ptáků, pro ně byla velkým zážitkem. Děkujeme všem dětem i dospělákům, kteří se do této zajímavé akce zapojili.

Mgr. Jarmila Vaclachová, SVČ TYMY