V Kroměříži nastoupili první dva asistenti prevence kriminality ve druhé polovině roku 2015. Momentálně u městské policie pracují čtyři. Až do poloviny roku 2022 budou muži placeni z projektu financovaného evropskými fondy, spoluúčast města je pět procent. „Celkové náklady činí asi 4,7 milionu korun, město přidá dalších 233 tisíc korun. Kromě mezd asistentů jsou z těchto peněz hrazeny potřebné pomůcky i vzdělávání asistentů,“ dodal ředitel městské policie Libor Kubiš.

Asistenti prevence kriminality v Kroměříži hlídají přechody pro chodce, chodí kolem škol a školek i do Podzámecké zahrady, Bezručova parku či po Erbenově nábřeží. Monitorují také dětská hřiště a pomáhají během sezóny turistům, kteří se jich ptají například na parkování, nejbližší bankomat či na cestu k turistickým atrakcím. Lidé asistentům také hlásí třeba poškozené lavičky, zničené dopravní značky a povalené popelnice.

Jan Vondrášek