Vítězkou dvacátého ročníku ankety Srdce na dlani se stala Karolína Vaclachová, pedagog volného času, která vede kroužky Zrníčko, Zdravé pískání, Hej Ladies, Hej ladies mini, Trampolínky, Balet, Rebelky, Tymyjánek, atd…. Druhým vítězem se stal Michal Hostaša, vedoucí tanečního kroužku Underground comfort hip – hop.

Vzhledem k tomu, že se jednalo o oba pedagogy z SVČ TYMY, byly letos ceny předány v rámci slavnostního programu pro Maminky, který proběhl 14. 5. 2024. V letošním roce se do ankety zapojilo přes 160 dětí, které daly svůj hlas celkem 24 pedagogům. Mezi nimi byli také učitelé, vychovatelé a trenéři.

Děkuji všem, kteří se do této ankety zapojili a kteří takto vyjádřili svoje poděkování za práci, kterou učitelé, vychovatelé a vedoucí kroužků a další pedagogové odvádí.

Chtěla bych na závěr také poděkovat všem oceněným pedagogům za jejich náročnou práci, která bez lásky k dětem a bez otevřeného srdce dělat nejde.

Jarmila Vaclachová, ředitelka SVČ a koordinátorka PDM