Státní zámek Jezeří je výjimečný svou mimořádnou uměleckou a architektonickou hodnotu, pohnutým osudem i velmi zajímavou polohou. Nabízí totiž i nezapomenutelný pohled na zničenou krajinu po těžbě hnědého uhlí. Z míst, na nichž kdysi stály Ervěnice, Nové Sedlo, Komořany, Třebušice, Dřínov, či Albrechtice, je nyní jen zhuntovaná planina.

Zámek Jezeří na krásném videu Národního památkového ústavu:

| Video: Youtube

Lokalita, kde zámek Jezeří stojí, byla podle všeho osídlena už Kelty, kteří zde měli svá oppida. Předchůdcem dnešní stavby pak byl středověký hrad vybudovaný zřejmě ve 14. století. Stavba byla následně postupně upravována, modernizována a měnila své majitele.

Posledním majitelem před válkou byl Lobkowicz

Posledním předválečným majitelem byl Maxmilian Ervin Lobkowicz, který se stal po právnických studiích významným diplomatem ve službách Československa.

„Z toho důvodu také odešel již v roce 1938 do svého prvního exilu ve Velké Británii, kde se stal i významnou osobností našeho protifašistického odboje,“ píše se v historických dokumentech.

Web památky pak připomíná, že po uplatnění Mnichovské dohody v roce 1938 obsadila památku německá armáda. Konkrétně šlo o štáb „SS-Leibstandarte Adolf Hitler“ v čele s Obersturmbannführerem Seppem Dittrichem.

Na zámku byl tábor pro prominentní vězně

Historií zámku Jezeří se zabývala ve své bakalářské práci i studentka Univerzity Karlovy v Praze Linda Ševčíková. Připomenula, že v březnu 1943 byl v zámku zřízen tábor pro prominentní vězně, převážně vysoké francouzské důstojníky. Kolem areálu byl natažen ostnatý drát, do kterého byl přiváděn elektrický proud. Zámek byl natřen zelenou maskovací barvou a civilnímu obyvatelstvu bylo uzavřeno okolí.

„Ani lidé žijící v těsné blízkosti Jezeří často nevěděli, k jakému účelu zámek slouží. K prominentním osobnostem zde zadržovaným patřili i Pierre de Gaulle, bratr pozdějšího francouzského prezidenta, či syn bývalého francouzského ministerského předsedy Michael Clémenceau,“ uvedla Linda Ševčíková.

Kvůli těžbě byl určen k likvidaci

Před postupujícími protihitlerovskými vojsky pak Němci z Jezeří prchli počátkem května 1945. Zámek se v následujících letech dostal do rukou státu. Ten se jako hospodář v době socialismu k němu často choval poněkud laxně. Na osud památky měla vliv i sousední těžba hnědého uhlí. Dostala se až do těsné blízkosti zámku.

„Významná kulturní památka byla ještě v polovině 80. let kvůli těžbě uhlí určena k likvidaci. Naštěstí přípravy na stržení se vlekly. Před veřejností byla zpochybňována její vysoká hodnota a také na mapách, vydaných v té době, bychom ji marně hledali,“ uvedl správce hradu.

I zásluhou aktivit laické a odborné veřejnosti se však zámek nakonec podařilo od zániku uchránit. Kromě toho přišel pád komunismu i útlum těžby. Zámek byl tak po roce 1989 v rámci restitucí vrácen Lobkowiczům. Jenže i vzhledem k jeho stavu byla jeho správa nad jejich možnosti, proto se nyní o objekt stará Národní památkový ústav.

Tři prohlídkové okruhy pro návštěvníky

Zámek Jezeří byl zpřístupněn pro veřejnost v červnu 1996. To i za cenu řady provizorií s ohledem na bezpečnost návštěvníků. V současnosti jsou k dispozici hned tři prohlídkové okruhy.

Hrady a zříceniny v Krušných horách:

| Video: Youtube

Prvním z nich jsou Zámecké interiéry. „Jsou v mnohém odlišné od běžně známých zámeckých instalací. Vzhledem k dlouhodobé devastaci objektu se nejedná o pokoje přeplněné sbírkami vzácného porcelánu, obrazů a nábytku, ale setkáte se s prostory nedotčenými zásahy restaurátorů, mnohdy až v syrové původnosti běhu času,“ uvádí správce hradu na webových stránkách památky.

Tento okruh v sobě zahrnuje prohlídku 15 místností, včetně hlavního schodiště. A dostanete k němu i zajímavý výklad od průvodce.

Druhý okruh pak nabízí jedinečný výhled z II. patra jihovýchodního křídla do krajiny, včetně hnědouhleného velkolomu ČSA, který v 70. letech zcela změnil tvář krajiny. „Jak vypadalo kdysi okolí zámku se vám pokusí přiblížit tematická instalace,“ uvádí web.

Třetím návštěvnickým místem je přízemí se zámeckou stříbrnicí, pokoji kapucínů, oratoř zámecké kaple, lovecké pokoje a hlavní nádvoří. A mají tu i sklepení, kde jsou pohádkové bytosti a strašidla.

Zámek se dostal i do filmové tvorby. Například autoři seriálu Pustina zde umístili chlapecký diagnostický ústav. Jako psychiatrická léčebna zase posloužil pro seriál Svět pod hlavou.