Zahrada u hradu Pernštejn na pomezí Vysočiny a jižní Moravy byla založena jako manifest osvícenství v roce 1798. Doplnila tak areál jednoho z nejkrásnějších českých hradů, jehož počátky se datují do 13. století. Spojuje v sobě prvky pozdně barokní i klasicistní a to vše v důmyslné kompozici.

„Jednotlivé části zahrady představují hlavní kultury světa před více než 200 lety. Antické sochy odkazují na slávu řeckých bohů. Orient zastupuje čínský pavilon a paraplíčko. Křesťanství symbolizuje poustevna a kenotaf. Turecké lázně lákají na exotiku arabských zemí. Egyptskou kulturu reprezentuje Pylon, který má výsadní postavení uprostřed zahrady,“ uvedl Marek Tichý za architektonická studia Archatt a Ateliér Krejčiříkovi.

Ve své době patřil prostor pod zámkem mezi patnáct nejvýznamnějších zahrad na Moravě a ve Slezsku. Při obnově zahrady za více než 100 milionů korun se proto v co největší míře vycházelo z historicky doložených podkladů, aby výsledek co nejvíce odpovídal původní uskutečněné myšlence. Všechny budovy v zahradě byly v havarijním stavu a musely být obnoveny. Bylo nutné obnovit i síť cest. Pracovat se muselo i s vodními prvky. Za kýženými efekty nyní stojí moderní technologický systém.

Náročná údržba 

Celý areál obnáší velmi náročnou údržbu. Okraje cest v areálu jsou sečeny několikrát v roce. Svahy s loukami jsou sečené dvakrát za rok.

K symbolickému zarytí rýče došlo v roce 2017, hotovo bylo vloni v září.