V Česku základna čítá bezmála sedmdesát pět tisíc skautů a skautek. Jedním z hodně aktivních oddílů na západě Čech je Kompas Nejdek. „Naše středisko se skládá ze dvou oddílů, dětského a dospělého,“ prozradila vedoucí střediska Kateřina Schwarzová, která v rozhovoru pro Deník přiblížila činnost oddílů.

Můžete prozradit, jak dlouho funguje vaše středisko a kde máte svou základnu?
Středisko Kompas Nejdek bylo založeno roku 1968, o starší činnosti nemáme záznamy. Nuceně jsme činnost museli pozastavit v letech 1970 až 1989, nyní funguje naše středisko kontinuálně od roku 1990. Základnu máme v Nejdku, ve spolkovém domě, který se nachází v ulici U Jeslí. Ve spolkovém domě máme tři klubovny, které využíváme pro setkávání, schůzky probíhají pravidelně každý týden.

Na jakém principu vaše středisko funguje a na co je zaměřený?
Mezi hlavní prostředky patří, týmová práce v malých skupinách, sebevýchova a seberozvoj, motivace dětí pomocí příběhů, pobyt v přírodě s partou kamarádů, průvodcovská role dospělých, postupné přebírání zodpovědnosti. Důležitými principy skautingu je respektování mravních hodnot a služba společnosti. Jak je uvedeno výše, tak tyto základní hodnoty se snažíme rozvíjet a předávat dětem během školního roku, kdy probíhají pravidelné schůzky a pak se také konají výpravy či skautské akce pořádané jinými skautskými středisky. Vyvrcholením celoroční činnosti je pak čtrnáctidenní celostřediskový tábor, na který jezdíme pravidelně na přelomu července a srpna.

Kolik dětí v současné době navštěvuje váš dětský oddíl?
V letošním roce máme zaregistrovaných šestnáct dětí do 18 let a třináct dospělých členů.

Pořádáte během roku několik akcí, tou hlavní je tábor. Můžete přiblížit jeho náplň a co děti absolvují?
Mezi naši hlavní činnost patří pravidelné týdenní schůzky, následně pak výpravy během roku, buď jednodenní nebo víkendové s přespáním a vyvrcholením celoroční činnosti je letní tábor. Tábor má vždy hlavní dějovou linku, tzv. etapovou hru, během které děti využívají jak znalosti, které si osvojily během roku, tak i pohybovou zdatnost. Děti jsou rozděleny do družin, kde jsou jak nejmladší děti, tak nejstarší, takže musí využívat týmovou práci, aby v jednotlivých hrách uspěly. Tábor si postavíme sami na zelené louce, vaříme na kamnech a po skončení tábora po sobě zahladíme stopy tak, že jediné, co prozradí přítomnost tábora je slehlá tráva na louce. Táborníci spí ve stanech, ráno máme společnou rozcvičku, jídlo se podává v jídelně, což je velký stan, kde z ešusů jíme všichni pohromadě, a celý den jsme na čerstvém vzduchu.

Primárně jde tedy o to, aby se děti naučily soběstačnosti?
To asi úplně ne. Ano, se spoustou věci si asi poradí snadněji než dítě, které naší organizací neprošlo, ale jde spíše o osvojení znalostí využitelných v přírodě i v běžném životě. To vše v souladu s udržitelným životním stylem, s ohledem na přírodu a s důrazem na etická a morální pravidla.

Jak se do chodu vašeho oddílu promítl covid, který se citelně dotknul právě dětí?
Průběžná činnost byla téměř zastavená, v případě menších středisek šlo spíše o udržení činnosti. Konkrétně v našem případě jsme vedli pravidelné týdenní schůzky on-line, děti dostávaly úkoly, které se musely plnit venku, ale bez sociálního kontaktu, abychom dodrželi pravidla. Naše organizace se taktéž zapojila během pandemie do dobrovolnické činnosti, např. donáška léků či potravin starším spoluobčanům atp. Tábory naštěstí každý rok proběhly bez problému, jen za zvýšení hygienických standardů. Na dětech bylo hodně vidět, že jim sociální kontakt chyběl – mobilní telefony a další technologie vůbec nepotřebovaly, naopak byly děti rády za pobyt na čerstvém vzduchu s kamarády. A my vedoucí byli též rádi, že jsme tábory mohli zrealizovat a mít na chvíli pocit, že je vše „normální“.

Pokud by se k vám chtěl někdo připojit, stále přibíráte nové členy?
Určitě budeme rádi za nové členy, protože nám naše členská základna stárne a budeme rádi za každého nováčka. Kdyby měl kdokoliv zájem o nás zjistit víc, ať se neváhá podívat na naše facebookové stránky, Junák – český skaut, středisko Kompas Nejdek, přes které nás může také kontaktovat. Máme také aktivní instagramový účet kompas_nejdek. Případně i mail: nejdek@skaut.cz. Budeme se těšit.