Jedná se o sbírkové předměty ze starého muzejního fondu, které byly součástí muzejní sbírky ještě před druhou světovou válkou a nebyly odborně popsány.

„Uvítáme každý podnět, směřující k jejich identifikaci a odhalení jejich účelu, neboť si nejsme jistí, k čemu předměty sloužily,“ uvedla pro Deník tisková mluvčí muzea Vlasta Tichá.

Muzeum, které už řadu let vybírá každý měsíc ze svého bohatého fondu zajímavé sbírkové předměty jako exponáty měsíce, se tentokrát rozhodlo, že si s návštěvníky vymění roli a požádá je o pomoc. Čtyři předměty, vystavené ve foyer zámku, kde teplické muzeum sídlí, tu budou jako exponát měsíce vystavené po celý listopad a každý si je zde může bez placení vstupného prohlédnout.

Tentokrát se ovšem od pracovníků muzea nedozví určení předmětu, ale naopak, muzeum uvítá každý podnět, který by vedl k identifikaci a odhalil účel těchto předmětů.

„Ano, přiznáváme, že si nejsme jistí, k čemu předměty sloužily. Nějaké tipy však máme, ale zatím je neprozradíme a necháme pracovat vaši fantazii. Pokud si myslíte, že jste to uhádli, dejte nám prosím vědět na e-mail bouskova@muzeum-teplice.cz,“ děkují za spolupráci pracovníci teplického muzea. A o jaké předměty se jedná?

Dřevěný „obojek“

Předmět z tvrdého dřeva je opatřený hnědým nátěrem. V ploše a po okrajích je ozdobně vyřezáván lidovými motivy a opatřen monogramem. Na vrcholu ohybu je obdélný průřez. Konce jsou provlečené a pevně zaklesnuté do sebe a pravděpodobně je nelze opakovaně rozepínat a spínat.

close Dřevěný obojek info Zdroj: se svolením Regionálního muzea Teplice zoom_in Dřevěný obojek

Měřidlo

Měřidlo ve tvaru tužky osmiúhelníkového průřezu, tvoří ho dřevo a umělá hmota. Měřidlo je duté, na obou koncích je opatřeno odšroubovatelnými uzávěry s oboustrannými závity. Na ploše je zobrazena měřící stupnice, částečně číselně okótovaná. Vzdálenost mezi jednotlivými čísly odpovídá rakouské délkové míře palci, tj. 2,633 cm. Do měřidla je vložen nožík se závitem.

close Měřidlo info Zdroj: se svolením Regionálního muzea Teplice zoom_in Měřidlo

Mosazná „hvězdice“

Předmět, složený z paprskovitě rozmístěných drátků, na konci ohnutých směrem dovnitř a upevněných do rukojeti s posuvným ručním mechanismem. Posouváním se zužuje a rozšiřuje rozpětí husté řady drátků.

close Mosazná hvězdice info Zdroj: se svolením Regionálního muzea Teplice zoom_in Mosazná hvězdice

Mosazná koule

Mosazná nádobka ve tvaru koule, rozdělená na poloviny se středovou přepážkou. Povrch koule je zdoben tepanými ornamenty orientálního charakteru. Koule je opatřena okem k zavěšení.

close Mosazná koule info Zdroj: se svolením Regionálního muzea Teplice zoom_in Mosazná koule

Historie teplického muzea

Regionální muzeum v Teplicích navazuje na tradici, sahající k roku 1894, kdy se zde ustavila Muzejní společnost, která o tři roky později vystavila své sbírky. Základní sbírkový fond tvořily předměty odkoupené od všestranného sběratele A. H. Fassla.

V roce 1945 muzejní sbírky přešly do správy místního národního výboru a v roce 1947 byl teplickému muzeu přidělen k užívání zámek, který patřil v letech 1634-1945 šlechtickému rodu Clary-Aldringen. Mobiliář zámku se po 2. světové válce rozvezl do mnoha českých kulturních institucí, část se však vrátila do Teplic. Expozice představuje umělecké slohy 19. století v souvislostech s konkrétními historickými událostmi a osobnostmi.

Zřizovatelem teplického muzea se v roce 1992 stalo Ministerstvo kultury České republiky a od roku 2002 je příspěvkovou organizací Ústeckého kraje.

Muzeum pečuje o více než milion sbírkových předmětů rozčleněných do jednotlivých odborných oddělení.

Od roku 2004 jsou archeologické oddělení a konzervátorské dílny umístěny v Archeologickém depozitáři v Sobědruhách u Teplic, kde roku 2019 vznikla též specializovaná rentgenologická laboratoř, která poskytuje své služby ostatním muzeím i nejširší veřejnosti.