Střediskem těžby ve středověku a raném novověku bylo město Jáchymov, tehdy zvané Sankt Joachimsthal. Dnes jeho proslulost nesou hlavně místní radioaktivní lázně, ale v minulosti se to mělo úplně jinak.

„Na počátku 16. stol. bylo okolí Jáchymova jen velmi málo obydlené, když se zde však objevila stříbrná ruda, vytvořila se nová osada pojmenována po sv. Jáchymovi. Zakladatelem hornictví byl Štěpán Šlik, jeden z bratří, kteří drželi panství Ostrovské," dočteme se na stránkách, věnovaných montánní, neboli hornické krajině Krušnohoří. V 16. století byl Jáchymov po Praze druhým nejlidnatějším městem v českých zemích.

| Video: Youtube

Zmíněný Štěpán byl také tím, kdo se postaral o vznik hradu Freudensteina, nazývaného občas také Šlikův hrádek nebo prostě Šlikovka.

Svým vznikem v letech 1516 až 1517 je pokud víme nejmladší hradní stavbou v Čechách, protože různé stavební kreace porevolučních zbohatlíků si mezi hrady dovolím nepočítat. Je ale také mezi hrady po architektonické stránce tím nejpodivnějším. Troufnu si říci, že ani v dobách, kdy bylo jeho úkolem chránit stříbrné doly i jejich zaměstnance, nepůsobil dojmem kdovíjak impozantní pevnosti.

Vyrostl na půdorysu obdélníku 50 x 65 metrů, v protilehlých nárožích stávaly válcové věže. Zajímavá byla úprava staveniště. Na stránkách, věnovaných Jáchymovu, se o tom píše: „Vrcholek kopce Schottenberg byl odtěžen do plošiny, čímž bylo jednak srovnáno místo pro samotnou stavbu, jednak tím byl získán dostatek stavebního materiálu. Hrad je směrem od Nového města (část Jáchymova) jakoby zasunut pod úroveň okolí, což mu přineslo ochranu před dělostřelbou."

Hrad byl ještě jako relativně nový poškozen vzbouřenými horníky. Jeho život ukončila třicetiletá válka, konkrétně Banérova švédská soldateska v roce 1648.

| Video: Youtube

Z Freudensteinu se dodnes dochovaly obě uvedené věže. Ta opravená – Šlikovka – dokonce s kusem hradby, hradebním ochozem a několika okny. Druhá věž na opačné straně silnice, zvaná Prachárna, je neomítnutá a působí autentičtěji. Stojí u ní opuštěně působící a podivně vyhlížející rodinný dům.

Jinak je Jáchymov bizarně vyhlížející město, kde jedním pohledem spatříte honosnou radnici na vybydleném náměstí, důlní věže i zříceniny hradu. Na cestách sem nechť vás ochránkyně Krušných hor Marzebilla provází…

Co vidět v okolí:
Jáchymov – zážitek sám o sobě. Mincovna, muzeum i památník politických vězňů v uranové šachtě č. 1 dolu Svornost. Klínovec – nejvyšší vrchol Krušných hor. Hornická městečka v okolí (Boží Dar, Abertamy, Pernink, Horní Blatná)
Doprava:
BUS v Jáchymově, VLAK široko daleko nikde (Merklín, Ostrov – vše přes 10 km)
Co je dobré vědět:
Infocentrum v radnici je dobře vybavené, prohlídka Mincovny i Šachty č. 1 velmi interesantní. Jediná normální hospoda, kterou jsem tu našel je U Hada na severním okraji města – pokud vám nevadí Leninův obraz na zdi.