Impozantní zříceniny rozlehlého hradu Egerberk, zvaného podle podhradní vesnice někdy i Lestkov, korunují vrchol strmého kopce nad Kláštercem. Dokonce jsou z jeho autobusového nádraží dobře vidět. Když ale stojíte přímo uprostřed mezi rozpadlými zdmi, nemůžete se nasytit úžasných výhledů ani okouzlení ušlechtilou hradní architekturou.

Počátky hradu kladou odborníci do doby okolo roku 1300, za zakladatele je nejčastěji pokládán Odolen z Chyš. Počáteční vzhled se ale od toho dnešního značně lišil, protože o sto let později jej Jindřich z Dubé výrazně přestavěl podle tehdejší stavitelské módy, tedy jako dvoupalácovou dispozici. Hrad přestal být využíván na konci 16. století a zvolna se proměnil v docela dobře zachovalou zříceninu. Podle mého názoru je dodnes pomyslným králem relativně velké skupiny hradů, nacházejících se v jeho blízkém okolí.

Zajímavostí je, že Egerberk má svého „hradního pána“, Petra Zajíce, který si jej v roce 2010 koupil pro radost, přičemž jej ponechal volně přístupný návštěvníkům, pouze se stará o jeho údržbu. Sám o tom skromně říká pro Klášterecké noviny: „Říkal jsem si, že přece stačí udělat pár zásahů a objekt se zase na dlouhou dobu stabilizuje a zakonzervuje. To si však člověk na cizím objektu nemůže dovolit. Jen na tom svém.“

O návštěvníky, kteří tu uvidí zříceniny obou paláců, lépe zachovaného obdélného a o něco zřícenějšího podkovovitého, se nezištně stará: „Pro návštěvníky, ale též pro další práce na záchraně hradu je nejdůležitější, že jsme v loňském roce vybudovali nový dřevěný most přes příkop. Nahradil dřívější lávku pro pěší, která zde stála od roku 2013.“

Za sebe bych si přál, aby i další zřícené středověké hrady našly podobnou dobrou duši…

Co vidět v okolí:
Klášterec nad Ohří – město s lázněmi a porcelánařskou tradicí. Šumburk, Perštejn, Haunštejn, Himlštejn – další zříceniny v okolí. Kadaň – městská památková rezervace s hradem.Doprava:
BUS i vlak v Klášterci nad Ohří (necelých 5 km), cesta je ale dost strmá. Osobně radím neznačenými cestami z Kotviny (vlak), je to kratší (3 km) i pohodlnější a hlavně hezčí.Co je dobré vědět:
Dobrodružné povahy se mohou podívat na Hrad u Kotviny (též Klejnštejn). Leží sice těsně za hranicí vojenského prostoru, ale dá se tam. Je to strmý, zalesněný kopec, „dobytí“ hradu rozhodně není zadarmo, ale je to téměř neznámý objekt a je tam krásně. Restaurace jsou v Klášterci a také v Kotvině (hospoda Okounov), návštěvníky hodně chválená, osobní zkušenost s ní nemám.