Halda Ema je památkově chráněný kopec kuželového tvaru, který naleznete ve Slezské Ostravě na pravém břehu řeky Ostravice v Moravskoslezském kraji. Je tvořena miliony tun vytěžené hlušiny, která je zde ukládána již více jak sto padesát let. Na haldu byl dříve povolen vstup jen na vlastní nebezpečí a od roku 2011 byl vstup na Emu dokonce kvůli bezpečnosti zakázán. O rok později byl však zákaz odvolán a dnes je halda Ema oblíbenou turistickou destinací. Opět samozřejmě jen na vlastní nebezpečí.

Jak halda vznikla

Příběh haldy Ema začíná v roce 1861, kdy hrabě Wilczek založil uhelnou těžní jámu. Při těžbě uhlí docházelo zároveň k hromadění nepotřebné hlušiny, pro níž bylo potřeba najít vhodné místo. A tak začaly vznikat umělé kopce, kterým se říká haldy. Haldu, o které mluvíme dnes, pojmenoval hrabě Wilczek po své manželce Emmě. Těžba byla ukončena v roce 1933 a celý areál byl v 60. letech 20. století zdemolován. Zůstala jen halda Ema, která je dnes tvořena téměř 28 miliony tun nepotřebného vytěženého materiálu a rozlohou zabírá 82 hektarů, jak uvádí zdroj ostravainfo.cz.

Specifický ekosystém

V průběhu 60. let se halda Ema uvnitř vznítila a hoří dodnes, což způsobuje na povrchu nebývalé teplo. Z tohoto důvodu má oblíbená turistická destinace své unikátní subtropické mikroklima, které umožňuje růst teplomilných rostlin, které pro tuto oblast nejsou vůbec typické. Na severní straně je halda hustě zalesněna, na jihu je halda holá, v zimních měsících se na ní neusazuje sníh a je celoročně zatravněna. Vyskytuje se zde i stepní fauna a vy tak můžete pozorovat hmyz, který byste mohli najít třeba v daleké Indii či Austrálii.

| Video: Youtube

Vulkanický původ nehledejte

Halda Ema není vulkanického původu, ale díky své termické aktivitě neustále doutná, jelikož materiál, ze kterého je halda tvořena, pod povrchem neustále hoří. Jak informoval například web mamesvetovykraj.cz, teplota uvnitř haldy se pohybuje kolem 1 500 °C, což je teplota, při které dochází i ke vzniku vzácných nerostů, jako jsou například pocelanity a jaspisy. Díky vnitřnímu prohořívání můžete na povrchu pozorovat i bílé obláčky plynu, které jsou tvořeny především metanem a oxidem siřičitým, které krajinu zaplavují typickým zápachem.

Druhý nejvyšší bod Ostravy

Není to tak dávno, kdy byla halda Ema, která je také nazývána Ema-Terezie či Terezie-Ema, se svými 325 m n. m. současně nejvyšším kopcem Ostravy. Neustálým prohříváním, usazováním materiálu a důlní činností však její vrchol postupem času klesl na současných 314 m n. m. a její výška se pravděpodobně bude nadále snižovat. Nic to však nemění na tom, že je vyhledávanou turistickou destinací, která nabízí daleký výhled na Ostravu a její okolí. Vidět můžete například Beskydy, Nízký Jeseník, Moravskou Bránu, ale i krajinu, která už leží za hranicemi České republiky – Polsko.

Jak se k haldě dostat

Nejlépe uděláte, když se vydáte z Nové radnice proti proudu řeky Ostravice, jak radí například web ostravainfo.cz. U zelené lávky u Krajského soudu přejděte řeku a dále již pokračujte po slezském břehu. Dojděte až k mostu M. Sýkory a následně přejděte Bohumínskou ulici. Projděte kolem památníku osvobození a dojděte až k Slezskoostravské radnici, odkud se dále vydejte po žluté turistické značce vzhůru Keltičkovou ulicí. Jakmile dojdete k poslednímu řadovému domku, odbočte vpravo a dále pokračujte rovně ulicí Na Františkově. Pak přejděte ulici Na Baranovci a na konci garáží odpočte vpravo. Dostanete se až na konec ulice Pod Výtahem, která plynule přejde v ulici Na Burni.

Jakmile spatříte naučnou stezku, napojte se na žlutou turistickou značku a pokračujte lesní stezkou dál. Na prvním rozcestí odbočte vlevo a pokračujte vzhůru. Dojdete až k vyšlapané cestě v řídkém lese, kde vás čeká největší výstup k vrcholu haldy Ema. Na vrcholu se vám otevře pohled na celou Ostravu a její okolí. Jedná se o poměrně krátkou trasu (cca 4 km), která vás v závěru možná překvapí strmým výstupem. Kočárky i kola proto raději nechte doma. Podívat se můžete i na další fotogalerii, kterou jsme pro vás před časem připravili v moravskoslezsky.denik.cz.