Sotvaže se od 1. 1. 2016 obrovské, liduprázdné a zalesněné území otevřelo veřejnosti, trampové zpozorněli a zavětřili nová území pro svá romantická putování. Také já jsem s návštěvou brdských lesů příliš neotálel a opuštěnou krajinu párkrát prošel. Dlouhé roky uzavřená část Brd si uchovala jedinečnou přírodní zachovalost i jistá dlouhodobě skrytá tajemství. „Chráněná krajinná oblast Brdy, vyhlášená 1. 1. 2016, se ze dvou třetin nachází na území bývalého vojenského újezdu. Celá se pak nachází na území středních a jižních Brd. Brdy jsou z naprosté většiny zalesněné, pouze s ostrůvky bezlesí a zemědělskou krajinou jen na okrajích. Celé území je navíc i minimálně osídlené v porovnání s ostatní, běžnou, krajinou Čech,“ dočteme se na stránkách CHKO.

Vodní osou oblasti je říčka Klabava a právě ona napájí dvojici Padrťských rybníků. Dostaneme se k nim po zelené z Teslín, nebo po červené z Míšova a když se lesy náhle otevřou a staneme na hrázi mezi nimi, překvapí nás jejich různost. Větší Hořejší (80 ha) připomíná horské jezero, Dolejší (38 ha) svými pobřežními rákosinami zase spíše rybníky českého jihu. Založeny byly v 16. století, primárně jako zdroj vody k plavení brdského dříví. Dnes jsou chráněným hnízdištěm vodního ptactva (orel mořský, čáp černý), takže legálně se tu nevykoupete. U rybníků je turistické odpočívadlo a také (zpravidla zavřená) lovecká chata, zvaná Dzúrovka, neboť ji měl v oblibě komunistický ministr obrany Martin Dzúr.

Nedaleko rybníků připomíná malá tabulka a stopy základových zdí kostela zaniklé proboštství Teslín. Vznikl nejspíš v 11. století jako kolonizační centrum Brd a jeho existenci ukončily husitské hordy. „Ještě roku 1888 stála uprostřed malé mýtiny polozřícenina kostela – byla to sice zeď už jen asi 5 metrů vysoká, ale dokola ještě skoro celá s apsidou na východě“, píše historička Věra Smolová ve své práci o tomto zaniklém řeholním domě. Dnes tady spatří poutník jen zarostlé základy a terénní nerovnosti, místo je to ale prodchnuté tajemnou atmosférou s nepopiratelným „geniem loci“.

A pokud se od rybníků pustíte dál do nitra Brd, radím projít místo bývalé vsi Záběhlá s nejmohutnějšími brdskými duby, případně dojít k loveckému zámečku Tři Trubky, kde byl po roztržce s Hitlerem internován polní maršál Walter von Brauchitsch. Zatím je nepřístupný, ale v plánu je tu otevření Domu přírody.

Co vidět v okolí: Spálené Poříčí – městečko se zámkem, muzeem a rozhlednou Šťastná věž. Rožmitál pod Třemšínem – město se zámkem (bývalým hradem), spjaté s koncem života skladatele J. J. Ryby. Mohyla na místě Rybovy dobrovolné smrti v lese Štěrbina nad místní částí Voltuš.Doprava: Míšov i Teslíny mají celkem dobré spojení BUSem i o víkendech, trasa z Rožmitálu do Plzně. S vlakem je to špatné, nejbližší v Rožmitále (13 km)Co je dobré vědět: U silnice v Míšově výborné občerstvení s dobrým pivem a luxusními klobásami, otevřeno celoročně. Malé občerstvení i v Teslínech, jeho otvírací doba bývá nevyzpytatelná. Parkovat se dá v Míšově, Teslínech a placené parkoviště je u Skořic na druhé straně za rybníky. A v sezóně si nezapomeňte košík na houby!