S ohledem na jedinečnost místa byly pro budování zvoleny v maximální míře přírodní materiály – dřevo, dřevěná štěpka a doplňkově kov pro naučná místa.

„Konstrukci stezky v mokřadech tvoří většinou dřevěné chodníky z dubových fošen na příčných pražcích a podélných nosnících tak, aby byl zachován vodní režim místa. Mosty a vyhlídky jsou založeny na dřevěných pilotách. Pěšiny v sušších částech okruhu jsou tvořeny nasypáním dřevěné štěpky a ve vlhčích místech položeny větvemi,“ konstatovali autoři projektu Vojtěch Rýzner a Jan Kačer ze Studia Reaktor.

Další naučná místa a prvky jsou především ze dřeva „Například most přes přítoční nivu je opláštěn odkorněnými větvemi a kmeny stromů, a stává se tak výraznou dominantou celého okruhu,“ míní autoři.

Naučná stezka je tematicky rozdělena do osmi okruhů podle typu prostředí. Každý z úseků nabízí jedinečné propojení člověka s přírodou, ukazuje její rozmanitost a krásu. Na každém úseku jsou umístěny dělicí „totemy“, infopanely a další naučné prvky, které vypráví příběhy místní fauny a flóry.

„Projít stezku trvá tak hodinu a půl, je dlouhá sedm a půl kilometru,“ uvedl pro denik.cz Jan Kobr, lesní pedagog Vojenských lesů a statků.