Dvojici rodičů, Rudolfa Slepčíka a Janu Bukajovou, potrestal za ohrožení výchovy mládeže odnětím svobody na čtyřiadvacet měsíců se zkušební dobou na tři a čtyři roky. Zároveň bude na jejich chování dohlížet probační a mediační služba, která jim bude radit, jak vnelehké sociální situaci opotomky správně pečovat.

Obžaloba oba druhy vinila ztoho, že nejméně od dubna roku 2005do loňska své děti zanedbávali a připouštěli, aby nechodily do školy. Svou dceru dokonce ohrozili na životě, protože ji odmítli hospitalizovat vnemocnici ipřes to, že se dusila.

Podle svědkyně, která včera usoudu vypovídala, se však situace vrodině vposlední době změnila klepšímu. „Jejich dceru Aničku učím čtyři roky. Zatímco loni měla sto osmdesát omluvených a více než dvacet neomluvenýh hodin, vtomto školním roce chyběla pouze jeden den,“ potvrdila přístup rodičů učitelka Jaroslava Fraňová.

Zavzpomínala však také na doby, kdy Bukajová ani Slepčík oděti příliš nedbali. „Na třídní schůzku nepřišli nikdy, paní Bukajová se ale občas stavila vdobě vyučování, kdy jsem na ni neměla moc času,“ popsala pedagožka.

Zároveň připomněla problémy se záškoláctvím ihygienou, které se udětí objevily. „Konkrétně šlo ozavšivení a špinavé oblečení. Dnes už je to ale lepší,“ připutila Fraňová.

Právě snahu dát věci do pořádku se rozhodla ocenit státní zástupkyně Jana Kranzová ve svém návrhu na potrestání. „Oba dětem umožnili vést zahálčivý život a řádně oně nepečovali, polehčující okolností však může být výrazné zlepšení situace,“ uvedla vzávrečné řeči Kranzová, která nakonec navrhla oběma podmínku.

Stím se nakonec ztotožnil také soudce Petr Marák, který Janě Bukajové vyměřil čtyřiadvacet měsíců vězení se zkušební dobou na čtyři roky, její druh má podmínku orok kratší, zminulého případu mu však inadále trvá zákaz řízení. Nad oběma bude zároveň dohlížet probační úředník.

„Ze zpráv ivýpovědí svědků je celkem jasné, že se oděti nestarají nejlíp. Ovšem to, co se unich děje vposlední době, přinutilo soud zvážit výši trestu,“ dodalMarák.

Obě strany se vzdaly práva na odvolání, rozsudek tak nabyl právní moci.